JLPT3 | 10/366
ジョウ, テイ
さだ か / さだ まる / さだ める
decide, determine, establish, fix,
Return to: Home | Study | JLPT3