JLPT2 | 14/366
シン
ふる う / ふる える
quake, quiver, shake, shiver, tremble,
Return to: Home | Study | JLPT2