JLPT2 | 270/366
セツ
もう ける
establishment, prepare, provision,
Return to: Home | Study | JLPT2