JLPT1 | 1070/1231
ジュン
たて
escutcheon, pretext, shield,
Return to: Home | Study | JLPT1